Nebim V3 E-Fatura uygulamaları ile; peraknede ve toptan e-fatura süreçleriniz birlikte çalıştığınız özel entegratörler ile entegre yürütebileceğiniz gibi (Edoksis (BİMSA), eFinans, FIT), alternatif olarak Nebim V3'ü GİB'in portali ile entegre ederek de yürütün.

Nebim V3 ERP'de E-Faturaya Tabi Müşterilerin Belirlenmesi ve Anlık Kontrolü

Nebim V3 ERP'de Toptan ve Perakende Müşteri Kartları üzerinde "E-Faturaya Tabidir" seçeneği işaretlenir ve Vergi Numarası bilgisinin zorunlu olarak girilmesi sağlanır. Bu sayede, fatura kesme esnasında müşteri kodu çağırıldığında bu müşterinin "E-Faturaya tabi olduğu için kağıt fatura basılmayacağı" bilgisinin kullanıcıya verilmesi sağlanır.

E-Faturaya tabi firmaların listesi Entegratör firmadan otomatik olarak istenen zaman aralıklarında alınarak Nebim V3'te ki müşteri bilgileri güncellenir.

Fatura keserken yeni bir müşteri kaydetme esnasında Entegretör firmadan otomatik olarak sürekli güncellenen ‘E-Faturaya tabi müşteriler' listesi sorgulanarak müşterinin vergi numarasından E-Faturaya tabi olup olmadığı anlık olarak kontrol edilir ve kaydedilmek istenen müşteri vergi numarası, E-Faturaya tabi firmalar listesinde ise kullanıcıya uyarı verilir.

Nebim V3 ERP'de E-Fatura Kesme İşlemleri

Fatura kesme esnasında seçilen müşterinin kartında "E-Faturaya Tabidir" işareti var ise kesilen fatura "E-Fatura Seri Numarası" alır. Bu seri numarası parametreye bağlı olarak fatura kesildiği anda değil gönderilmek üzere hazırlandığı esnada da toplu olarak oluşturulabilir. Bu sayede seri numarası atlama sorunları engellenmiş olur.

Nebim Elektronik Fatura Entegrasyonu / Entegratör Firma

Nebim Elektronik Fatura Entegrasyonu programına bağlanılarak gerekli ayarlar yapılır.

Sunucu, kullanıcı adı ve parola ile login olunur.

Hangi database için işlem yapılacağı seçilir. Firmanız bünyesinde farklı tüzel kişiliklerinizin olması durumunda her bir tüzel kişilik için farklı parametreler belirleyebilirsiniz.

Hangi Özel Entegratör ile çalışıldığı seçilir.

Nebim kendi müşterilerinin en çok çalıştığı Edoksis (BİMSA), eFinans ve FIT özel entegratörleri ile entegre olarak çalışmaktadır.

E-Fatura parametreleri seçilen firma için düzenlenir. Bu işlem bir defaya mahsus olarak program ilk kurulduğunda yapılır ve kaydedilir.

Seçmiş olduğunuz Entegratör Firma için bağlantı parametre ayarları yapılır. Bu sayede çalıştığınız Entegratör firma ile "E-Faturaya Tabi Firma" bilgilerinin güncelleme periyodu, "E-Fatura Gönderme" periyodu, "E-Fatura Alama" periyodu belirlenir ve kaydedilir.

E-Fatura Gönderme İşlemleri

Nebim V3 fatura programı ile kaydedilen faturalar, "Nebim V3 - Oluşturulmuş Faturaları Kontrol Et ve Gönder" programı ile listelenir ve gönderimi yapılacak faturalar bu listeden seçilerek onaydan geçirilmiş olur. Bu işlem ile Nebim V3 programından kesilen faturalar, GİB'in belirlediği formata çevrilmek üzere hazırlanmış olur. Hazırlanan bu dosyalar "Nebim Elektronik Fatura Entegrasyonu" programında ilgili Entegratör firma için verilen Fatura Gönderme Periyodunda yazan zaman aralığına göre otomatik olarak GİB'e beyan edilmiş olur.

E-Fatura Alma İşlemleri

Gelen E-Faturalar, Entegratör firma tarafından Nebim V3 ERP'ye otamatik olarak gönderilir.

Bu gönderme işleminden önce Entegratör firmanın ara yüzünde yetki bazında gelen fatura onay ve red işlemleri gerçekleştirilir.

Nebim V3 ERP'ye onaylanmış olarak gelen faturalar "Gelen E-Faturaları Kabul Et" programı ile sipariş, irsaliye ve ürün eşleştirmeleri yapılarak içeri kabul edilir.

Nebim V3 Elektronik Fatura Entegrasyonu / GİB Portal Yöntemi

Entegratör firma ile yapılan otomatik fatura alama, gönderme işlemlerinin yanı sıra, tebliğde belirtilen aylık fatura gönderme limitinin altında kalan mükellefler için "Nebim - GİB Portal Yöntemi Entegrasyonu" kullanılabilir.

GiB Portal kullanıcıları, Nebim Elektronik Fatura Entegrasyonu programına bağlantı sağlarken "Özel Entegratör Kullan" seçeneğini pasif hale getirdiklerinde programı GİB Portal Entegrasyonu parametrelerine göre kullanabilir hale gelirler.

Demo Talebi

Nebim V3 hakkında daha fazla bilgi almak ve Nebim V3 demolarını izlemek üzere ziyaret edilmek için demo talebinde bulunun.