Gelir İdaresi Başkanlığı, elektronik belge uygulamalarının yaygınlaştırılması stratejisi çerçevesinde, e-İrsaliyeye tabi olan firmalar, tüm e-İrsaliye oluşturma, gönderme ve alma işlemlerini Nebim V3 e-İrsaliye uygulaması ile gerçekleştirebilirsiniz.

e-İrsaliye ve Entegratör Ayarlarını Parametrik Olarak Yapabilme

e-İrsaliye uygulaması için hangi entegratör firma ile çalışılacağı ve hangi tarih itibari ile düzenlenecek irsaliyelerin e-İrsaliye olacağını belirleyebilirsiniz.

e-İrsaliye’ye Tabi Olan Cari Hesapların Belirlenmesi

e-İrsaliyeye tabi olan karşı firmaların, e-İrsaliyeye tabi olup olmama durumlarını cari hesap kartında işaretleyerek, e-İrsaliye’ye tabi olanlarla yapılacak olan işlemlerin otomatik olarak e-İrsaliye olarak gerçekleşmesini sağlayabilirsiniz.

e-İrsaliye’nin Üzerinde Bulunması Gereken Zorunlu Alanların Tanımlanması

Araç tanımlaması, sürücü tanımlaması, tanımlı araçlara tanımlı sürücülerin atanması ve irsaliye üzerinde ilgili irsaliyelerin sevkiyatını yapan araç ve sürücü bilgilerinin tanımlamasını gerçekleştirebilirsiniz.

e-İrsaliye Oluşturma ve Gönderme İşlemleri

e-İrsaliye olarak düzenlenmiş satış irsaliyeleri, alış iade irsaliyeleri, mağaza sevkiyat irsaliyeleri ve farklı lokasyonlarda bulunan depolar arası transfer hareketleri kontrol edilerek, Nebim V3 e-İrsaliye servisi ile entegratör firmaya gönderebilirsiniz.

Gelen e-İrsaliye’lerin Kabul Edilmesi

e-İrsaliye uygulamasına tabi tedarikçilerden ve firmalardan gelen e-İrsaliye’ler, firmanın kendi mağazaları veya farklı lokasyonlardan gelen e-İrsaliye’ler Nebim V3 e-İrsaliye servisi ile kabul edebilirsiniz.

Demo Talebi

Nebim V3 hakkında daha fazla bilgi almak ve Nebim V3 demolarını izlemek üzere ziyaret edilmek için demo talebinde bulunun.