İş emirleriniz için istediğiniz detayda süreçler oluşturup kullanıcıların yetkileri bazında süreçleri yönetmesini sağlayın. İş emri süreçlerindeki revize ve gecikmeleri etkin bir şekilde yönetin.

İş emirleri için farklı süreç takip aşamaları tanımlanarak iş emri süreç takipleri oluşturulabilir. Örneğin iç üretim, ithalat ve paket üretim gibi aşamalar oluşturulup bu aşamalara göre farklı kritik yol tanımları yapılarak süreç takipleri yapılabilir.

İş emri süreç takip işlem sonuçları istenen formatta raporlanabilir. Geciken işler, zamanında giden işler ve tamamlanan işler form ve grid bazlı raporlama ile istenen formatta raporlanabilmektedir.

İş emri için hazırlanan süreç aşamaları kullanıcı bazlı yetkilendirilebilmekte ve gerekçeli süreç revize takibi ile revizelerin nedenleri analiz edilebilmektedir. İş emri onay takip işlemleri kayıt izleme ile izlenmekte ve işlemlerle ilgili log takibi yapılabilmektedir.

Demo Talebi

Nebim V3 hakkında daha fazla bilgi almak ve Nebim V3 demolarını izlemek üzere ziyaret edilmek için demo talebinde bulunun.