Müşteri ve Tedarikçilerinizin borç, alacak, bakiye takibini yapın. Borç alacak kapama işlemleri ile bakiye yaşlandırmalarınızı görün. Dinamik kredi limitleri belirleyin ve kredi limit aşım kontrolleri koyun.

Yeni TTK' ya göre faturaların reeskont düzeltmeleri, reeskont fişi oluşturma ve çalışanların kıdem tazminatı karşılıklarının ayrılması işlemlerini TMS' ye göre yapın.

TFRS uygulamalarına tabi olan firmalar veya kayıtlarını TFRS'ye uygun olarak tutmak isteyen firmalar muhasebe kayıtlarını Nebim V3 muhasebe sisteminde takip edebilir.

Bu kapsamda düzeltmeye tabi işlemleri TFRS uyumlu olarak muhasebe kayıtlarınızı tutabilir, TFRS düzenleme kayıtlarınızı Nebim V3'te oluştururken, mali raporlarınızı TFRSye göre veya Vergi Usül kanununa göre ayrı ayrı düzenleyebilirsiniz.

Demo Talebi

Nebim V3 hakkında daha fazla bilgi almak ve Nebim V3 demolarını izlemek üzere ziyaret edilmek için demo talebinde bulunun.